Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας
Το OSD παρέχει μια καλά τεκμηριωμένη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που καλύπτει όλες τις πτυχές της οστεοπαθητικής. Η ομάδα των καθηγητών μας εκπαιδεύει οστεοπαθητικούς στο πνεύμα της παράδοσης του Andrew Taylor Still. Ταυτόχρονα, τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα και απόψεις ενσωματώνονται στο μάθημα, τα οποία ενίοτε προέρχονται από άλλους τομείς της ιατρικής.

 

Στην τάξη, προωθούμε τη θεραπευτική αίσθηση ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να αντιμετωπίζουν τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Σε πρώτο πλάνο κατά τη διδασκαλία, είναι η μετάδοση και η ανάπτυξη βαθιάς γνώσης της οστεοπαθητικής ιατρικής καθώς και η χαρά της εκμάθησης και της άσκησης. Η ευχάριστη ατμόσφαιρα μάθησης, η αμοιβαία κατανόηση και ο σεβασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Συμπορευόαστε με τους συμμετέχοντες προς την απόκτηση πτυχίου οστεοπαθητικής και οστεοπαθητικών τίτλων.

 

Η εκπαίδευση στην OSD επιτρέπει στους αποφοίτους να εργάζονται ανεξάρτητα ως υπεύθυνοι  και προσανατολισμένοι στην πράξη οστεοπαθητικοί στο υψηλότερο επίπεδο. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις θεωρητικές, πρακτικές, κοινωνικές και ψυχολογικές ικανότητες που απαιτούνται για την οστεοπαθητική θεραπεία. Η κλινική πρακτική σε ασθενείς αποτελεί ουσιαστικό μέρος της κατάρτισης, όπως και η ανάπτυξη ικανοτήτων για διεπιστημονική συνεργασία.

Ως  πολύτιμο βήμα προς την επαγγελματική εξειδίκευση, προσφέρουμε διετή  μετεκπαίδευση στην παιδιατρική οστεοπαθητική στην Ακαδημία Παιδιατρικής Οστεοπαθητικής. Στο τέλος αυτής υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης του διεθνώς αναγνωρισμένου τίτλου του Διπλώματος στην Παιδιατρική Οστεοπαθητική έπειτα από μονοετή τελική διατριβή.

 

Εκτός αυτού σας προσφέρουμε επίσης ένα έτος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην αθλητική οστεοπαθητική στην Ακαδημία Αθλητικής Οστεοπαθητικής.

Το Ινστιτούτο Ολοκληρωμένης Μορφολογίας (Institut für integrative Morphologie- ΙΙM) και το μάστερ μας στην οστεοπαθητική προσφέρουν επίσης πολλές μοναδικές ευκαιρίες για την εμβάθυνση της οστεοπαθητικής γνώσης.

Η αποστολή και η πρόθεση της OSD είναι:

  • Να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στην οστεοπαθητική και σε όλες τις επιμέρους ενότητες για τους μαθητές. Αυτό ισχύει ιδίως για τη μέθοδο διδασκαλίας, τη διάρκεια της κατάρτισης και την εκπαιδευτική εμπειρία που προσφέρεται. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύουμε και να μετεκπαιδεύουμε αξιόπιστους και ικανούς οστεοπαθητικούς, οστεοπαθητικούς για παιδιά και αθλητικούς οστεοπαθητικούς.
  • Να προσφέρει προγράμματα κατάρτισης που βασίζονται στη φιλοσοφία του ιδρυτή της οστεοπαθητικής, Andrew Taylor Stills και περιλαμβάνουν όλες τις σημαντικές πτυχές της οστεοπαθητικής ως επιστήμης και ως θεραπευτικής τέχνης. Ταυτόχρονα, ενσωματώνονται και τα τελευταία σχετικά επιστημονικά ευρήματα και προοπτικές και ανοίγονται νέοι δρόμοι.
  • Να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση της οστεοπαθητικής. Ταυτόχρονα, θέλουμε να αναπτύξουμε την ιδιαιτερότητά τους καθώς και την προσωπική τους οστεοπαθητική προσέγγιση.
  • Να εξασφαλίζει μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης και να ενθαρρύνει τους μαθητές να σκέφτονται κριτικά στην εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.
  • Να επιτυγχάνει ένα υψηλό επίπεδο ηθικής κατά την άσκηση της οστεοπαθητικής από τους φοιτητές.
  • Να προσφέρει οστεοπαθητική εκπαίδευση και κατάρτιση στο ανώτατο επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην ακαδημαϊκή αναγνώριση της οστεοπαθητικής ως ανεξάρτητης ειδικότητας στη Γερμανία.
  • Να προωθεί την επιστημονική έρευνα στον τομέα της οστεοπαθητικής, σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Περισσσότερα σε αυτό το
θέμα

Ομάδα

Αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει

Γιατί OSD