Δημοσιεύσεις ORI

Δημοσιεύσεις

Stills Bibliothek und gelesene Bücher

* Torsten Liem M.Sc. Ost., M.Sc. Paed. Ost.

Das Wirken des Carl Philip McConnell.

* Torsten Liem M.Sc. Ost., M.Sc. Paed. Ost.

Osteopathische Ansätze zur Behandlung lagebedingter Plagiozephalien

* Cristian Ciranna-Raab M.Sc. Ost., B.Sc. (Hons) Ost., DO.

Die Unerzählbarkeit des therapeutischen Miteinanders, auch in der Osteopathie.

* Unsere Dozenten Peter Sommerfeld und Torsten Liem haben augenzwinkernd einen Artikel verfasst, der mehr bietet als ein Schmunzeln

Auswirkung von thorakalen Manipulationen auf die sagittale Ausrichtung der Wirbelsäule

* T. Schmidt · S. Burger · J. Fetzer · R. Reer · K.-M. Braumann

Einige Gedanken zu Bewusstsein, Quantenphysik und Osteopathie

Prof. em. Dr. Amit Goswami und Torsten Liem M.Sc. Ost., M.Sc. Paed. Ost.

Das Element der Faszien in der osteopathischen Praxis

Paolo Tozzi MSc Ost, BSc (Hons) Ost, DO, PT

Was macht die Macht über die Körper mit den Körpern? Über die Segnungen der demütigen Osteopathisation

* Peter Sommerfeld * Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe des Forum Osteopathie in Wien am 4.6.2012

Interview mit Jaap van der Wal über die Embryologie und ihre Bedeutung für die Osteopathie

* Osteopathische Medizin * 13. Jahrg., Heft 2/2012, S. 13-17, Elsevier GmbH – Urban & Fischer

Fasziales Distorsionsmodell – Kontra

* Torsten Liem * Osteopathische Medizin, 13. Jahrg., Heft 1/2012, S. 23 * Elsevier GmbH – Urban & Fischer

Osteopathie und Wissenschaft

* Torsten Liem, Heinz Hilbrecht, Tobias Schmidt * Osteopathische Medizin, 13. Jahrg., Heft 1/2012, S. 4-10 * Elsevier GmbH – Urban & Fischer

What is health? What is disease? Thoughts on a complex issue

* Matthias Flatscher, PhD, Torsten Liem, DO * The AAO Journal, Vol. 21, Issue 4, December 2011, p. 27-30

Palpation des kraniosakralen Rhythmus

* Torsten Liem * Osteopathische Medizin, 12. Jahrg., Heft 4/2011, S. 12-17 * Elsevier GmbH – Urban & Fischer

Wechselseitige Beziehungsdynamiken und subjektive Ansätze in der Osteopathie

* Torsten Liem * Osteopathische Medizin, 12. Jahrg., Heft 2/2011, S. 4-7 * Elsevier GmbH – Urban & Fischer

Palpation und das Dilemma der osteopathischen Hände

* Peter Sommerfeld * Text wurde in gekürzter Form in der Deutschen Zeitschrift für Osteopathie (DO) publiziert

Dimensionen der osteopathischen Interaktion

* Torsten Liem * Symposium: Subjektivität in der Osteopathie Berlin, * 19.11.2009

Osteopathie und (Hatha-)Yoga

* Torsten Liem * Osteopathische Medizin, 1/2009

Osteopathische Asthmabehandlung im Kindesalter

* Torsten Liem * pt_Zeitschrift für Physiotherapeuten_61 (2009)

Spastische Diparese

* Torsten Liem * DO Zeitschrift, 4/2008

Behandlung der Enuresis nocturna in der Osteopathie

* Torsten Liem * Osteopathische Medizin, 3/2008

Berührung – Aisthesis des Fernen im Nahen?

* Peter Sommerfeld * Vortrag anlässlich des von der Akademie für Ganzheitsmedizin in Wien veranstalteten Symposiums come, see, touch am 19.5. 2006 im Otto-Bauer-Spital in Wien

Ansätze zu einer Theorie osteopathischen Denkens und Handelns

* Internationales Symposium Cristian Ciranna-Raab * DO Zeitschrift, 06-2006

Dynamic developmental and holistic principles in osteopathy

* Torsten Liem * Internationales Symposium 04-2006

Kraniosakral – Mythen und Fakten. Die Kontroverse

* Karl-Ludwig Resch und Torsten Liem * DO Zeitschrift, 04-2004

Sehapparat und Dura mater-Dysfunktion und Behandlung

* Torsten Liem * Naturheilpraxis * 10-2002

Interview mit Patrick van den Heede

* Torsten Liem * Osteopathische Medizin * 3-2002

Das Kiefergelenk und die Körperhaltung

* Torsten Liem * Osteopathische Medizin * 1-2002

Interview mit Jealous

* Bruno Ducoux, Torsten Liem * Osteopathische Medizin * 10-2001

Osteopathie in der frühen Kindheit

* Torsten Liem * Naturheilpraxis * 10-2001

Interview mit Anne Wales

* Torsten Liem * Osteopathische Medizin * 2-2001

Dura

* Torsten Liem * International conference Maidstone * 7-2000

Viszerale Osteopathie

* Torsten Liem * Naturheilpraxis * 2-2000

Anatomie der Dura mater spinalis und ihrer Beziehungen

* Torsten Liem * Osteopathische Medizin * 1-2000

Skoliosis capitis und frühkindliche Traumata

* Torsten Liem * Stillpoint, 10-1999

Περισσσότερα σε αυτό το
θέμα

Διαλέξεις και παρουσιάσεις

Αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει

Μελέτες