Ινστιτούτο Οστεοπαθητικής Έρευνας (ORI)

Ινστιτούτο Οστεοπαθητικής Έρευνας gGmbH (ORI)

Σχετικά με την οστεοπαθητική έρευνα
Η βασική απαίτηση της επιστημονικής μεθόδου είναι ότι τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμα και επαληθεύσιμα για κάθε άνθρωπο.

Περισσότερα

 

Οργάνωση
Οργάνωση του ινστιτούτου οστεοπαθητικής έρευνας gGmbH

Περισσότερα

‚Ερευνα στο ινστιτούτο οστεοπαθητικής έρευνας gGmbH
Περισσότερα

Μελέτες
Εδώ θα βρείτε επιλεγμένες πτυχιακές εργασίες

Περισσότερα

Διαλέξεις και παρουσιάσεις poster
Εδώ θα βρείτε παρουσιάσεις

Περισσότερα

Εκδόσεις
Εδώ θα βρέιτε εκδόσεις.

Περισσότερα