Πρόγραμμα σεμιναρίου / Μεταπτυχιακά προγράμματα

Πρόγραμμα σεμιναρίου (Kursprogramm)

 

Trauma & Osteopathy part 1 and 2
Torsten Liem  M.Sc. Ost., M.Sc. paed. Ost., D.O., D.P.O. (D), 06.07.-08.07.2017

Τα ακόλουθα ισχύουν για κάθε σεμινάριο
Εάν δεν επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός των 18 συμμετεχόντων, η OSD διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το μάθημα 4 εβδομάδες νωρίτερα. Σε αυτή την περίπτωση, η OSD επιστρέφει το πλήρες τέλος. Πέραν τούτου, δεν υπάρχουν άλλες αξιώσεις αποζημίωσης για τους συμμετέχοντες, ιδίως όσον αφορά τα έξοδα ταξιδιού ή το ξενοδοχείο.

Περισσσότερα σε αυτό το
θέμα

Γενικές πληροφορίες / Μεταπτυχιακά προγράμματα

Αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει