Υποστήριξητων διδακτικών δραστηριοτήτων / Εκπαίδευση στην οστεοπαθητική μερικούς φοίτησης

Υποστήριξητων διδακτικών δραστηριοτήτων

Η εξειδικευμένη βιβλιογραφία της κύριας βιβλιοθήκης της OSD υποστηρίζει την εκπαίδευση.

Η βιβλιοθήκη της Οστεοπαθητικής Σχολής Γερμανίας βρίσκεται στο Αμβούργο και στο Βερολίνο. Η συλλογή περιλαμβάνει σήμερα περίπου 2500 οστεοπαθητικά περιοδικά και μονογραφίες.

Στα περισσότερα από τα σεμινάρια, οι καθηγητές καταρτίζουν εγχειρίδια τα οποία συνήθως μοιράζονται επί τόπου στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Πολυάριθμα διδακτικά βιβλία και βίντεο της OSD υποστηρίζουν επιπρόσθετα το μάθημα.

Συνεργασίες

Η συνεργασία με το διαπανεπιστημιακό κολλέγιο (interuniversitären Kolleg- IUK) και άλλες σχολές  καθώς και η συμμετοχή στο Οστεοπαθητικό Ευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΟSΕΑΝ) μάς έχει ριζώσει βαθιά στην οστεοπαθητική παράδοση. Ταυτόχρονα, είμαστε σε θέση να ακολουθούμε νέους δρόμους στην οστεοπαθητική. Υπάρχει περαιτέρω συνεργασία με τα AFO / VOSD / BAO.

Πληροφορίες αίτησης

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσης πρόσβασης, την έναρξη των σπουδών και το κόστος … …