Γενικά / Εκπαίδευση στην οστεοπαθητική μερικούς φοίτησης

Η συνειδητή επαφή – η σκέψη, η αίσθηση, η όραση, η γνώση των δακτύλων – είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ. Σας παρέχουμε τη βάση για μια πιο ικανοποιητική πρακτική, μεγαλύτερη ευχαρίστηση κατά τη θεραπεία και πιο επιτυχημένες θεραπείες.

Έναρξη τον Φεβρουάριο 2018 (Start im Februar 2018)

Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις για το νέο κύκλο μαθημάτων που αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2018! Εξασφαλίστε τώρα μια θέση στην τοποθεσία μας στην Αθήνα.

Μπορείτε να μας καλέσετε στο:
+30 6944 568449

 

Η μεταφορά και η επεξεργασία των γνώσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο διεξάγονται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η εκπαίδευση είναι πάντα προσαρμοσμένη στα τελευταία ευρήματα από τη διδασκαλία και την έρευνα.

 

Προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια βαθιά και ικανοποιητική μάθηση καθώς και για την προσωπική ανάπτυξη, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ολιστική διδακτική της εκπαίδευσης, στην ατμόσφαιρα της μάθησης και στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Όλα αυτά δημιουργούν τη βάση για μια συνάντηση με τους ασθενείς, που διέπεται από εμπιστοσύνη και σεβασμό.

Η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στην OSD εξασφαλίζεται αποφασιστικά από τους έγκριτους καθηγητές μας – που αποτελούν τη βάση για την παροχή ευρέων θεωρήσεων και πρακτικών δεξιοτήτων στον τομέα της οστεοπαθητικής.

 

Τι σας προσφέρουμε;
Πενταετής οστεοπαθητική εκπαίδευση
Μια πενταετής, συνοδευτική της εργασίας και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία συνοδεύεται και διαμεσολαβείται από διεθνείς αυθεντίες της οστεοπαθητικής. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ετησίως 10 σεμινάρια συν εξετάσεις. Το πρόγραμμα σπουδών και ο συνολικός αριθμός ωρών αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων. Στο τελευταίο ακαδημαϊκό έτος πραγματοποιείται η τελική εξέταση του Π.Σ.Ο.  (Πανελλήνιος Σύλλογος Οστεοπαθητικής).

 

D.O. OSD-Πτυχίο
Έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε  το πτυχίο D.O. (Diploma in Osteopathy) της OSD. Για το σκοπό αυτό πρέπει να εκπονηθεί μια επιστημονική διατριβή που να ασχολείται με ένα θέμα από το πεδίο της οστεοπαθητικής. Ο χρόνος εκπόνησης είναι 6 μήνες. Η εργασία μπορεί να ξεκινήσει το τελευταίο έτος εκπαίδευσης.

 

Ανυπομονούμε να σας βοηθήσουμε στο ταξίδι σας προς την οστεοπαθητική και να σας υποστηρίξουμε να γίνετε οστεοπαθητικός.