Πρόγραμμα σπουδών

Οστεοπαθητική συνοδευτικά της εργασίας

Στην OSD, η ένωση όλων των δυνάμεων είναι πρωταρχική για να σας προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο επάρκειας στην αντιμετώπιση των ασθενών. Η διαμεσολάβηση και η επεξεργασία ….
Γενικές πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση μερικής φοίτησης …

Μεταπτυχιακά προγράμματα
Στο πρόγραμμα Masterτων OSD προσφέρονται μεταπτυχιακά μαθήματα διαφόρων θεμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν την εμβάθυνση της πρακτικής και της θεωρητικής γνώσης …

 

Πρόγραμμα σπουδών…

Osteopathy-Congress 2017
„Osteopathic Philosophy and Models: from Theory to Practice“
Πληροφορίες για το Συνέδριο Οστεοπαθητικής στο Βερολίνο …

Εισηγητές …

Πληροφορίες αίτησης …

Osteopathic Research Institute (ORI) an der Osteopathie Schule Deutschland
Σχετικά με το Ινστιτούτο Οστεοπαθητικών Ερευνών…

Έρευνα στο Ινστιτούτο Οστεοπαθητικών ΕρευνώνΜελέτες